1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Kundesegment

Kundesegment

Eiendomsforvaltning

Vi har lang erfaring med levering av tjenester til borettslag, sameier og andre eiendomsforvaltere. Vi tilbyr alt innen regnskapsføring, rapportering og økonomisk rådgivning. Våre etablerte og effektive rutiner for innkreving av felleskostnader er en av flere grunner til at mange velger å bruke oss. 

Bygg og anlegg

Vi har god kjennskap til utfordringene som møter bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. Oppdaterte og nøyaktige regnskap er viktig for å fatte riktige beslutninger. Vi bidrar med kompetanse og effektive systemer for styring av prosjekt- og avdelingsregnskap som kombinert med gode regnskapsrapporter forenkler hverdagen for våre kunder.

Landbruk

En stor andel av gårdsbrukerne i Nord-Norge benytter våre tjenester innen regnskap og årsoppgjør, rådgivning, analyser, budsjettering, investeringsplanlegging og eierskifte. 

Vi har en unik kompetanse på de utfordringer som landbruket i vår region daglig står overfor. Med vår erfaring er vi en aktiv støttespiller som er med på å sikre god økonomisk styring av driften. 

Lag og foreninger

SpareBank 1 Regnskapshuset er som del av SpareBank 1 Nord-Norge-konsernet en aktiv bidragsyter til lag- og foreningslivet i Nord-Norge. Vi vet at mye av arbeidet drives på frivillig basis, noe som stiller krav til effektive og enkle arbeidsprosesser. 

Gjennom lang erfaring som profesjonell bidragsyter til lag og foreninger i Nord-Norge, har SpareBank 1 Regnskapshuset utviklet tjenester som letter og forenkler foreningens arbeid med fakturering, lønn og regnskapsføring. 

Investerings- og holdingselskap

SpareBank 1 Regnskapshuset har i samarbeid med SpareBank 1 Markets utviklet en skreddersydd effektiv regnskapstjeneste for selskap som driver med investeringer eller forvalter kapital og eierposter. Tjenesten dekker alle selskap som benytter eksterne investeringsselskaper, men er spesielt tilrettelagt mot SpareBank 1 Markets.

 

Ønsker du å vite mer om våre tjenester?

Fyll inn kontaktinformasjon i skjema, så tar vi kontakt med deg.

Kontakt meg

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.