1. Hjem
  2. Tjenester
  3. Årsoppgjør

Årsavslutning og årsoppgjør

 

Regelverket for skatt og regnskapsførsel er omfattende og i stadig endring. Dette stiller store krav til den som skal gjennomføre årsoppgjøret for deg, med riktig skatt og disposisjoner for øvrig.

Årsavslutning og årsoppgjør handler om å sørge for å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke, men også å kunne bruke den samme dokumentasjonen overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc.

Huskeliste årsavslutning

Her finner du en oversikt over de viktigste innholdspostene som vi trenger informasjon om i forbindelse med årsavslutningen. Skjema som ikke er relevante for virksomheten behøves ikke returnert til oss. Listene må gjerne skrives ut og kopieres i flere eksemplarer etter behov. Oversiktene sendes til bedriftens regnskapsfører. 

Huskeliste for årsoppgjøret

Fradrag for bil

Kassetelling

Varetellingsliste

 

Fordeler med å velge oss på årsoppgjør:

  • Trygghet for riktig dokumentasjon til alle instanser og til riktig tid
  • Visshet om at riktig skatt er beregnet
  • Du slipper å forholde deg til et komplekst regelverk
  • Du får årsoppgjøret på et tidlig tidspunkt og i den formen du har behov for

 

Ønsker du å vite mer om årsavslutning og årsoppgjør?

Fyll inn kontaktinformasjon i skjema, så tar vi kontakt med deg.

Kontakt