1. Hjem
  2. Fornyelse av regnskapsprosesser

Digitalisering av regnskapstjenester 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre produkter og tjenester. Bakgrunnen for den endringen vi nå gjør er for å gjøre regnskapstjenesten mer oversiktlig for deg som kunde. Du får bedre oversikt i tillegg til at faktureringen fra oss blir mer forutsigbar. Effektive digitale løsninger gir deg bedre oversikt og kontroll. Den nye prismodellen er enklere for oss å administrere og du påvirkes i mindre grad av store variasjoner, for eksempel ved interne omlegginger hos oss, interne sykemeldinger eller ferieavviklinger. 

 

Hva innebærer endringen? 

Vi ønsker å jobbe smartere med bedriftens regnskap. Dette innebærer at vi med din godkjenning digitaliserer regnskapstjenestene. Digitalisering av regnskapet frigjør tid for deg og du kan i større grad fokusere på det som skaper inntekt for selskapet.

Overgangen til digitalisert regnskap og endringen i prismodellen medfører ingen kostnadsendring ut over årlig prisindeksregulering. I den nye prismodellen faktureres hvert tjenesteområde hver for seg med stykk- eller fastpris slik at du som kunde har full oversikt over antall og totale kostnader. Arbeidet og kostnadene ved overgang til digitalisert regnskap tar vi. Du som kunde betaler kun for bankavtalene effektiviseringen medfører.   

 

Digitalisering av regnskapet

Avhengig av vår erfaring med bedriftens regnskap anbefaler vi løsninger vi ser er best tilpasset driften. Vår første prioritet er fulldigitalisering av regnskapet. Dette medfører regnskap i skyen og elektronisk bilagsflyt. Dette gir deg som kunde best oversikt, minst ekstraarbeid og et kontinuerlig oppdatert regnskap. Som alternativ til fulldigitalisering tilbyr vi skanning av bilag. Dette gir deg mulighet til kontinuerlig å skanne bilag inn til oss. Dette forenkler prosessen både for deg og for oss. Vi får raskere kontroll på bilagene og er mer ajour med regnskapet. Skanning gir imidlertid ikke den samme raske oversikten og kontrollen for deg som kunde. 

Vi sikrer en sømløs overgang til digitalisert regnskap. Vi setter opp systemet, sikrer at alt av prosesser er på plass og gir nødvendig opplæring til deg som kunde. Vi sikrer at overgangen til digitalisert regnskap blir så enkel som mulig. 

 

Les mer om våre ulike digitaliserte regnskapstjenester: 

 

  • Fulldigitalisering av regnskapet

Poweroffice

 

Visma hybrid:

Elektronisk godkjenning av faktura, utlegg, reiseregninger og timer/ferieønsker 

Webfaktura (dersom bedriften har behov for faktureringsløsning)

Reiseregninger og utlegg (dersom bedriften har behov for enklere reise- og utleggshåndtering) 

Lønnsslipp på mobil (dersom bedriften har ansatte og behov for enklere håndtering av lønnsslipper) 

 

  • Skanning av bilag

Dersom du ikke ønsker fulldigitalisering av regnskapet tilbyr vi skanning av bilag. Vi setter opp en egen mailkonto som gir deg tilgang til å skanne alle bilag direkte til oss. Du skanner fortløpende alle bilag. Vi mottar bilagene og sikrer korrekt håndtering og lagring. Skanning gir oss raskere tilgang til bedriftens bilag og du slipper mellomlagring av bilag i påvente av overlevering til oss. Skanning gir imidlertid ikke den samme kontrollen for deg som kunde, og du har ikke et like oppdatert regnskap.   

 

 

 

  

 

 

Kunde kutt.PNG